Атауы 1.01.2015 ж. бойынша 1.01.2016 ж. бойынша 1.01.2017 ж. бойынша 1.01.2018 бойынша 1.01.2019 бойынша
Акциялар саны, дана 25 998 630 26 128 838 36 574 838 51 541 838 54 421 838
Акционер төлеген акциялардың саны, дана 25 692 450 26 128 838 36 574 838 51 541 838 54 421 838
Оның ішінде жарияланған, дана 306 180 -- -- -- --
Оның ішінде қарапайым, дана 25 692 450 26 128 838 36 574 838 51 541 838 54 421 838
Жарияланған және орналастырылған акциялардың номиналды құны (теңге/1 данаға) 1000 1000 1000 1000 1000
Тоғыспалы иеленудегі акциялардың саны, дана -- -- -- -- --