Жалғыз акционер - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ.

Жоғарғы орган - акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер).

Басқарушы орган - Директорлар Кеңесі.

Атқарушы орган - Басқарма.