Информация о гарантировании

Кепілдендіру функциялары 

2019 жылдан бастап Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының қызметі «Еңбек» бағдарламасының аясында қарыздар бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру, сондай-ақ АӨК дамытудың мемлекеттік бағдарламасының аясында аграрлық сақтандыруды дамыту міндеттерін іске асыру функцияларын қамтиды.

«Еңбек» бағдарламасының аясында жалпы сомасы 1 239,9 млн теңгеге 391 кепілдік берілді. 

Сонымен қатар, 2020 жылы Қормен ауыл шаруашылығы жобалары бойынша ЕДБ қарыздарын кепілдендіру мәселесі пысықталды. Жаңа механизмнің аясында АӨК инвестициялық жобасын жүзеге асыруға 650 млн теңге сомасына банктік несие бойынша алғашқы кепілдік берілді. 


Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының аясында несиелерге / шағын несиелерге кепілдік беру

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның  жалғыз акционерімен - «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен - 2019 жылғы 31 шілдеде «КазАгроГарант» АҚ Қормен қосу арқылы 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылданды. Осылайша, осы күннен бастап Қор Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) аясында кепілдік беру қызметін жүзеге асырады.

Бағдарламаға сәйкес Қор ауылдық жерлерде және шағын қалаларда шағын қаржы ұйымдары мен несие серіктестіктері беретін несиелер/шағын несиелер бойынша кепілдік беруді жүзеге асырады.

Кепілдендіруге қатысуға республикалық бюджеттің, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, облыс әкімдіктерінің және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ қаражаты есебінен іске асырылатын бағдарламалардың аясында ШҚҰ/НС арқылы несиелер/шағын несиелерді алатын кәсіпкерлерге рұқсат етіледі.

Солар арқылы кепілдендіру жүзеге асырылатын ШҚҰ/НС несиелері/шағын несиелері бойынша номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қатысушының жобасы бойынша ШҚҰ/НС шешім қабылдаған күнге 6 (алты) пайыздық тармаққа ұлғайтылған және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген базалық сыйақы мөлшерлемесінен жоғары болмауы тиіс.

Кепілдендіруге жататын несиенің/шағын несиенің ең жоғарғы сомасы 8 000 АЕК құрайды, бұл 2021 жылға 23 336 000 теңгені құрайды.

Ісін жаңа бастаған кәсіпкер/ісін жаңа бастаған жас кәсіпкер үшін кепілдік мөлшері (ісін жаңа бастаған кәсіпкер – тіркеу мерзімі өтінім берген сәтте 3 жылдан аспайтын/ісін жаңа бастаған жас кәсіпкер - 29 жасқа дейінгі ісін жаңа бастаған кәсіпкер) несие/шағын несие сомасының 85%-ынан жоғары болмауы тиіс, ал аз қамтылған және/немесе көп балалы отбасы мүшелері үшін несие/шағын несие сомасының 95%-ынан жоғары болмауы тиіс. Несие/шағын несие сомасынан % кепілдікпен қамтамасыз етілмеген Қатысушы және/немесе үшінші тұлғалар кепілдікпен қамтамасыз етіледі.

Оның мемлекеттік тіркелген мерзімі Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес ШҚҰ/НС несие/шағын несие алу үшін өтініш берген сәтте үш жылдан астам уақытты құрайтын жұмыс істеп жатқан кәсіпкер және зәкірлік кооперацияның қатысушысы үшін кепілдік мөлшері несие/шағын несие сомасының 50%-ынан аспауы тиіс.

Грант алушылар үшін кепілдік ақысыз негізде беріледі.

Жергілікті атқарушы органмен тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетте көзделген қаражат есебінен және соның шегінде кепілдік мөлшерінің 30% мөлшерінде несиелерге/шағын несиелерге кепілдік бергені үшін комиссия төленеді.

Кепілдендіру механизмі

Кепілдендіруге өтініш берудің екі тәсілі бар:

1. ШҚҰ/НС мақұлдауын алғаннан кейін кепілдендіруге өтінім беру.

2. Бағдарламаға қатысушылардың кепілдік алу үшін кепілгерге жүгінуі және кейіннен ШҚҰ/НС несие/шағын несие алу үшін жүгінуі керек.

Кепілдік беруге өтінімді қараудың жалпы мерзімі 14 жұмыс күнінен аспайды.

Кепілдік беру несие беруші, қарыз алушы және кепілгердің арасында үш жақты кепілдік шартын жасасу арқылы жүзеге асырылады.

2017 – 2020 жылдардың қорытындысы

2017-2020 жылдары жалпы сомасы 4 907 млн теңгеге 1533 кепілдік шарты жасалды, оның ішінде:


Екінші деңгейдегі банктермен қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің несиелеріне кепілдік беру

Ауыл шаруашылығын банкпен несиелендіруді ынталандыру мақсатында «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ базасында ЕДБ несиелерін кепілдендірудің жаңа құралы енгізілді, бұл банктердің несие тәуекелдерін бөлуге мүмкіндік береді және саланы қаржыландырудың тартымдылығын арттырады. Бұл механизм «Даму» КДҚ» АҚ несиелерін кепілдендіру тәжірибесін ескере отырып құрылды.

Екінші деңгейдегі банктердің несиелендіруі арқылы инвестициялық жобаларды жүзеге асырушы немесе жүзеге асыруды жоспарлаушы ауыл шаруашылық тауар өндірушілері – жеке кәсіпкерлік субъектілері (АҚ, ЖШС, шаруа және фермерлік қожалықтар және т.б.) кепілдендіру жүйесінің қатысушылары бола алады.

Кепілдендіруге банктер тарапынан берілетін келесі несиелер жатады:

- инвестициялық мақсаттарға, оның ішінде негізгі құралдарды сатып алуға, құрылысқа,  ауыл шаруашылығы жануарларын, техника мен технологиялық жабдықтарды сатып алуға;

- айналым қаражатын толықтыруға (оның ішінде жаңартылатын негізде), бұл ретте айналым қаражатының мөлшері жоба сомасының 50 (елу) %-ынан аспауы тиіс. Егер осы несиенің мөлшері оның аясында кепілдік беру сұратылатын жобаның жалпы несиеленетін сомасының 50 (елу) %-ынан аспаса, 100 (жүз) %-ы айналым қаражатын толықтыруға бағытталған несиеге кепілдік беруге рұқсат етіледі.

Кепілдік беру жүзеге асырылатын банктердің несиелері бойынша номиналды сыйақы мөлшерлемесі – 17 (он жеті) %- дан аспайды.

Бір қарыз алушыға кепілдендіруге жататын несиенің сомасы:

- олар бойынша жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер үшін шарттар қолданылатын, бас компанияға және/немесе жұмыс істеп тұрған бизнеспен үлестес компанияларға қарыз алушының банк алдындағы міндеттемелері бойынша кепілдік беру жағдайларын қоспағанда, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін 180 000 000 (жүз сексен миллион) теңгеден аспайды.

- жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер үшін 5 000 000 000 (бес миллиард) теңгеден артық емес.

Кепілдендіруге жататын несиенің мерзімі - 10 (он) жылдан аспайды.

Несиенің валютасы – теңге.

Кәсіпкердің бір жобасының аясындағы кепілдік мөлшері несие сомасынан 50 (елу) %-ға дейінгі соманы құрайды, бірақ 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион теңге) артық болмауы тиіс.

Бұл ретте несие бойынша қамтамасыз етудегі айырмашылық (кепіл құны) кәсіпкердің және/немесе үшінші тұлғалардың кепілзаттық қамтамасыз етілуімен жабылады.

Жобаны пайдалануға бергенге дейін басымды инвестициялық жобалар бойынша кепілдіктің мөлшері несие сомасының 85 (сексен бес) %-на дейінгі соманы құрайды, бірақ 2 550 000 000 (екі миллиард бес жүз елу миллион теңге) аспауы тиіс. Жобаны пайдалануға бергеннен кейін кепілдік мөлшері 50% - ға дейін төмендейді, бірақ 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион теңгеден) аспауы тиіс.

Басымды инвестициялық жобалар бойынша жоба бойынша ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануға беру және (немесе) техниканы уәкілетті органда тіркеу актісін уәкілетті органда тіркеу және (немесе) құны соның аясында кепілдік беру сұратылатын жоба құнының кемінде 50 (елу)%-ын құрайтын жабдықты және (немесе) биологиялық активтерді беруді қабылдау актісіне қол қою жобаны пайдалануға беру деп есептеледі.

Бұл ретте несие бойынша қамтамасыз етудегі айырмашылық (кепіл құны) кәсіпкердің және/немесе үшінші тұлғалардың кепілзаттық қамтамасыз етілуімен жабылады.

Кепілдік несие мерзімінен аспайтын мерзімге беріледі.

Кепілдік шарты жасалатын несие қамтамасыз етуді, оның ішінде кепілдік түрінде көрсетіле отырып, дербес несие шарты түрінде ресімделеді.

Кепілдік бергені үшін комиссиялардың мөлшері кепілдік мөлшерінің 30 (отыз) %-ын құрайды, оның ішінде:

- 29,9 (жиырма тоғыз бүтін оннан тоғыз) % - ын ауыл шаруашылығы мәселелері жөніндегі ЖАО төлейді және тиісті қаржы жылына арналған бюджетте көзделген қаражаттың есебінен және соның шегінде төленеді;

- 0,1 (нөл бүтін оннан бір) %-ды кәсіпкер кепілдік шартын жасасқанға дейін төлейді.

Қор тиісті қаржы жылына арналған облыстық бюджетте, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджетінде көзделген сомалардың шегінде кепілдік беруге арналған өтінімдерді қабылдайды.

Кепілдік несие бойынша негізгі қарыз сомасының шегінде ішінара ортақ жауапкершілік шартымен беріледі.